Hywel Griffiths

HywelGriffiths

Cafodd Hywel Griffiths ei fagu ger pentref Llangynog, Sir Gaerfyrddin a derbyniodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Llangynog ac Ysgol Gyfun Bro Myrddin lle dysgodd y cynganeddion yng nghwmni Eurig Salisbury. Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth mewn Daearyddiaeth a Mathemateg ac enillodd doethuriaeth mewn daearyddiaeth ffisegol. Mae bellach yn darlithio drwy’r Gymraeg yn Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Ef yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a’r Cylch 2008.

Gweld llyfrau'r awdur