Heiddwen Tomos

Heiddwen Tomos

Daw Heiddwen o ardal Llanybydder ac mae’n byw ym Mhencarreg ger Llanbed gyda’i gŵr a thri o blant. Derbyniodd radd mewn Cymraeg a Drama ym Mhrifysgol Aberystwyth lle datblygwyd ei diddordeb mewn ysgrifennu creadigol. Enillodd wobr Stori Fer cylchgrawn Taliesin a BBC Radio Cymru yn 2015. Mae’n Bennaeth y Gyfadran Celfyddydau Mynegiannol yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul. Mae ei llwyddiannau pennaf hyd yma yn cynnwys ennill Cadair Eisteddfod Clwb Ffermwyr Ifainc Ceredigion ddwywaith, Medal Ryddiaith Eisteddfod Llanbedr Pont Steffan yn 2012, a dod yn ail am y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014. Daw ei dylanwadau mwyaf o’i phrofiadau fel merch y wlad sy’n byw ym mro ei mebyd. Daw ei hysgrifennu o’r profiadau hyn, wedi eu cymysgu â chryn dipyn o ddychymyg.

Gweld llyfrau'r awdur