Adnoddau i Athrawon

Croeso i'r adran adnoddau athrawon ar wefan Gwasg Gomer. Gallwch lawrlwytho adnoddau yn rhad ac am ddim oddi yma.

Mae modd lawrlwytho'r adnoddau, ar hyn o bryd, ar ffurf Adobe PDF.

Byddwn yn diweddaru'r adran hon yn gyson wrth i lyfrau ac adnoddau newydd gael eu creu.

Cofiwch hefyd fod modd i ni ddarparu posteri, llyfr nodau a deunydd arddangos i'ch ysgol / llyfrgell. Os hoffech wahodd awdur i'ch ysgol cysylltwch â ni a gallwn awgrymu ambell enw i chi. Ffoniwch 01559 363090 neu e-bostiwch gwasg@gomer.co.uk

I weld rhestr o adnoddau addysgol y gallwch eu prynu cliciwch ar y botwm 'Siop Lyfrau' ar y brig ac wedyn dewiswch 'Adnoddau Addysgol' yn y golofn ar y chwith.