Ymlaen Â'r Sioe / On With The Show

YMLAEN Â'R SIOE / ON WITH THE SHOW

Iaith: bilingual/dwyieithog

ISBN: 9781848512054

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 168

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £12.99

Cynnig Arbennig: £4.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae cyfraniad y Cardi i’r Sioe Frenhinol yn un hael dros ben. A dathliad o’r cyfraniad hwnnw yw’r llyfr dwyieithog hwn; dathliad o’r creaduriaid a’r crefftau, y cystadlu ffyrnig a’r cefnogi brwd. Ond, yn anad dim, dyma gyfle i glywed straeon y bobol hynny sy’n hoelion wyth cefn gwlad Ceredigion, ac yn troi ymroddiad lleol yn llwyddiant cenedlaethol a rhyngwladol