Y Wisg Enfys

Y WISG ENFYS

Language: Cymraeg

Illustrated by: Maggie Davies

ISBN: 9781843236542

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

Regular Price: £2.50

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Gwisg enfys yw honna,' meddai Heulyn. 'Gwisg chwe niwrnod yw hi, ond gofala paid ?'i gwisgo hi am ddiwrnod yn fwy. Fe fyddai gwneud hynny'n beryglus.'

Drannoeth ymweliad Mari ? stondin Heulyn yn y farchnad, mae'n deffro i weld for yr awyr yn llwm a thawel. Ond wrth agor drws ei chwpwrdd dillad, sylwa fod y wisg enfys wedi newid ei lliw. Mae'n felyn, fel yr haul a'r tywod.

'Mae'n ddiwrnod braf,' meddai Mam. 'Beth am fynd i lan y m?r?' Bob dydd, mae'r wisg yn wahanol. Beth bynnag yw hwyl Mari, mae'r wisg yn adlewyrchu ei theimladau.

Ond pwy yw'r wraig ryfedd sy'n ei dilyn hi o hyd? A beth fydd hanes Mari os digwydd iddi roi'r wisg amdani unwaith eto?