Y Llyn Hud

Y LLYN HUD

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: HelenDavies

Arlunydd: Abdullah al-Ameen

ISBN: 9781843237839

Dyddiad Cyhoeddi: 2007

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £5.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

'Pam y gwnest ti yfed dŵr y llyn?' gofynnodd Afnan yn drist. 'Doeddwn i ddim yn credu'r stori,' atebodd ei brawd.

Mae Afnan yn byw mewn dinas hardd, ond mae hi'n anhapus iawn Oherwydd pan ddaw ei thad adre, bydd yn rhaid iddi egluro iddo fod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd i'w brawd, Sa'ad. Nid bachgen yw e mwyach, ond gasél. O, pam na fyddai wedi gofalu amdano'n well? Pwy all eu helpu nhw nawr?

Gwaith Abdulla al-Almeen a'i wraig, Leena Jamil, yw'r gyfrol hyfryd hon. Eu hysbrydoliaeth oedd y straeon amser gwely roedden nhw'n eu hadrodd wrth eu plant: Hala, Mohammed ac Anas