Y Llyn Hud

Y LLYN HUD

Language: Cymraeg

Translated by: HelenDavies

Illustrated by: Abdullah al-Ameen

ISBN: 9781843237839

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

Regular Price: £5.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

'Pam y gwnest ti yfed dŵr y llyn?' gofynnodd Afnan yn drist. 'Doeddwn i ddim yn credu'r stori,' atebodd ei brawd.

Mae Afnan yn byw mewn dinas hardd, ond mae hi'n anhapus iawn Oherwydd pan ddaw ei thad adre, bydd yn rhaid iddi egluro iddo fod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd i'w brawd, Sa'ad. Nid bachgen yw e mwyach, ond gasél. O, pam na fyddai wedi gofalu amdano'n well? Pwy all eu helpu nhw nawr?

Gwaith Abdulla al-Almeen a'i wraig, Leena Jamil, yw'r gyfrol hyfryd hon. Eu hysbrydoliaeth oedd y straeon amser gwely roedden nhw'n eu hadrodd wrth eu plant: Hala, Mohammed ac Anas