Y Gongol Felys

Y GONGOL FELYS

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843235224

Dyddiad Cyhoeddi: 2005

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 128

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £6.99

Cynnig Arbennig: £3.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae gan Edith Morwenna Williams lawer iawn i'w adrodd am yr hyn ddigwyddodd iddi hi a'i theulu ar fferm y Gongol Felys adeg y Pasg, 1912. Mae mystery yn beth mawr gan Edith, oherwydd does dim llawer oherwydd does dim llawer ohono yn y bywyd digynnwrf y mae hi a'i chwaer a'i brawd a'i modryb yn ei fyw yn eu cartref gwledig yng ngogledd Cymru. Mae hi'n gwybod am y byd, fel plentyn pob capten llong, ond ŵyr hi ddim cymaint am fyw. Ac mae Edith yn crefu am gyffro, am ryw antur i ddod a thorri'n donnau dros wastadrwydd ei bywyd, bywyd sydd fel y llyn ar ddiwrnod rhewllyd. Ond pan ddaw'r dirgelwch, daw a llawer gormod yn ei sgil.