Y Byd Eang: Llyfr Adnoddau'r Athro

Y BYD EANG: LLYFR ADNODDAU'R ATHRO

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Howard Williams

ISBN: 9781843236580

Dyddiad Cyhoeddi: 2006

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 224

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £55.00

Cynnig Arbennig: £20.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae Llyfr Adnoddau'r Athro wedi cael ei ysgrifennu at ddefnydd athrawon a myfyrwyr fel ei gilydd, gan ddefnyddio gwerslyfr Y Byd Eang i ddarparu:
* gweithgareddau
* deunyddiau astudiaeth achos helaeth
* cymorth gyda'r arholiadau.

Mae Y Byd Eang gan David Waugh yn cwrdd â gofynion yr holl fanylebau TGAU diweddaraf. Dyma'r gwerslyfr Daearyddiaeth TGAU gorau sydd ar gael i fyfyrwyr heddiw. Mae Y Byd Eang hefyd yn paratoi'r myfyrwyr ar gyfer Daearyddiaeth Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Mae'r llyfr yn cynnwys:
* deunyddiau yn ymdrin â datblygiadau a digwyddiadau diweddar ym maes Daearyddiaeth ar hyd a lled y byd ac mewn manylebau TGAU
* astudiaethau achos manwl ar ddiwedd pob pennod sy'n canolbwyntio ar faterion penodol ac yn atgyfnerthu dealltwriaeth y myfyrwyr trwy ddarparu cyd-destun
* sylw arbennig i gymharu gwledydd llai economaidd ddatblygedig (GLlEDd) â gwledydd mwy economaidd ddatblygedig (GMEDd)
* rhestri cyfeirio o dermau, cysyniadau a sgiliau daearyddol ar ddiwedd pob pennod yn ogystal â chwestiynau i helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer yr arholiad TGAU
* cysylltiadau rhwng damcaniaethau a chysyniadau a lleoedd penodol, gydag amrywiaeth eang o astudiaethau ac ystadegau achos
* geirfa a mynegai cynhwysfawr