Siani Ar Garlam

SIANI AR GARLAM

Language: Cymraeg

Illustrated by: Pamela Cartwright

ISBN: 9781843237914

Current Publication Date: 2007

Format: Paperback

Number of Pages: 128

Title available as:

Regular Price: £4.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae bywyd Siani'r Shetland a Beca yr un mor brysur ag arfer. Dyna'r daith gerdded, y codi arian a'r frwydr drwy'r storm eira i gyrraedd y milfeddyg. Ac mae Siani'n ddireidus hefyd, yn sleifio i mewn i'r eglwys a difetha arddangosfa'r cwrdd diolchgarwch! Yna, mae Beca'n cyfarfod â Hugo, bachgen o Loegr sydd newydd symud i'r ardal. Tybed ai Siani fydd ei ffrind gorau o hyn ymlaen?

Dyma'r pumed llyfr am anturiaethau Siani'r Shetland.

"Mae byd Siani'n fyd mawr a hithau'n gaseg mor fach; dwi wedi mwynhau ymuno yn yr hwyl." Elen Pen-cwm