Seren Lowri

SEREN LOWRI

Language: Cymraeg

Translated by: Mererid Hopwood

ISBN: 9781843235187

Current Publication Date: 2005

Format: Hardback

Number of Pages: 26

Title available as:

Regular Price: £5.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae Lowri wedi bod yn dyheu am gael ffrind arbennig ers yn ddim o beth. Un noson, caiff brofiad rhyfeddol wrth ddod o hyd i seren fach go iawn ar y palmant tu allan. Yn ofalus, ofalus, cydia Lowri ynddi a'i chario'n dyner i wres y tŷ, lle y dechreua'r seren fach ddisgleirio unwaith eto. Tybed a yw Lowri wedi dod o hyd i'w ffrind arbennig o'r diwedd?