Rwy'n Swil

RWY'N SWIL

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Rhian Mair Evans

Arlunydd: Mike Gordon

ISBN: 9781848512313

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £4.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Wyt ti'n teimlo'n swil weithiau? Wel, mae pawb yn teimlo'n nerfus ambell waith. Oes gen ti ffrind sy'n rhy swil i chwarae gyda'r plant eraill? Cofia fod gwên lydan yn gallu bod yn help.

Mae pob plentyn wedi teimlo'n swil ar ryw adeg neu'i gilydd, ac mae'n bwysig iddynt ddeall bod hynny'n gyffredin iawn. Dyma lyfr sy'n dangos, gyda digon o hiwmor, y math o sefyllfaoedd sy'n peri swildod. Mae'r nodiadau yn y cefn yn awgrymu i rieni ac athrawon sut i helpu plant i ymdopi a magu hyder