Rwy'n Swil

RWY'N SWIL

Language: Cymraeg

Translated by: Rhian Mair Evans

Illustrated by: Mike Gordon

ISBN: 9781848512313

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

Regular Price: £4.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Wyt ti'n teimlo'n swil weithiau? Wel, mae pawb yn teimlo'n nerfus ambell waith. Oes gen ti ffrind sy'n rhy swil i chwarae gyda'r plant eraill? Cofia fod gwên lydan yn gallu bod yn help.

Mae pob plentyn wedi teimlo'n swil ar ryw adeg neu'i gilydd, ac mae'n bwysig iddynt ddeall bod hynny'n gyffredin iawn. Dyma lyfr sy'n dangos, gyda digon o hiwmor, y math o sefyllfaoedd sy'n peri swildod. Mae'r nodiadau yn y cefn yn awgrymu i rieni ac athrawon sut i helpu plant i ymdopi a magu hyder