Prifio

PRIFIO

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843237624

Dyddiad Cyhoeddi: 2006

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 128

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £7.99

Cynnig Arbennig: £3.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Flynyddoedd yn ôl pan oeddwn i'n gorfod newid fy nghyfenw ac yn pendroni beth i'w roi yn lle'r un oedd gen i'n barod, dyma fi'n digwydd sôn yn yr ystafell ymarfer mod i'n methu'n glir â chael cyfenw i gyd fynd hefo'r enw Maureen. Dyma Stewart Jones yn dweud yn ei ffordd unigryw ei hun, 'Wel, mae yna Maureen O'Hara a Maureen O'Sullivan - beth am Maureen O'Cwm?

Yn y gyfrol arbennig hon cawn olwg y tu ôl i'r llenni ar fywyd un o actoresau gorau a mwyaf adnabyddus Cymru. Roedd awgrym ysgafn Stewart Jones yn rhyfeddol o ddadlennol, oherwydd mae gwreiddiau Maureen Rhys yn ddwfn iawn yng Nghwm-y-Glo yn Eryri. Oddi yno y tyfodd y ferch hardd bryd dywyll yn actores lwyddiannus ar lwyfannau'r wlad ac ar y sgrin fach. A hithau'n fam i dri o hogiau ac yn wraig i un o actorion mwyaf adnabyddus Cymru, cawn weld sut y cyfunodd yrfa heriol â gofalu am deulu.

Cawn ganddi hefyd flas byw iawn ar gyfnod arbennig - bydd llawer o ddarllenwyr yn gallu dweud 'Fel'na'n union y cofia 'i' - yn ogystal â rhoi darlun llachar o fyd y ddrama Gymraeg a'i gymeriadau unigryw ar gyfnod ei anterth yn ail hanner yr ugeinfed ganrif.