Merch Dan Y Ddaear

MERCH DAN Y DDAEAR

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Elin Meek

ISBN: 9781843238423

Dyddiad Cyhoeddi: 2008

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 208

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £4.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Stori am gyfeillgarwch, dewrder a rhywfaint o dor-cyfraith.

Mae Bridget eisiau bywyd tawel. Gan gynnwys, os yn bosibl, cadw'i rhieni allan o garchar.

Yna mae hi'n cael cynnig sy'n amhosib ei wrthod gan fachgen o'r enw Menzies.

Mae'n gynllun mentrus - achub dau blentyn, Jamal a Bibi, o ganolfan i alltudion yn yr anialwch.

Fydd Bridget a Menzies yn llwyddo i drefnu bod Jamal a Bibi'n dianc? Neu a fyddan nhw hefyd dan glo yn y diwedd?

Weithiau, er mwyn helpu ffrind, rhaid mynd o dan yr wyneb