Merch Dan Y Ddaear

MERCH DAN Y DDAEAR

Language: Cymraeg

Translated by: Elin Meek

ISBN: 9781843238423

Current Publication Date: 2008

Format: Paperback

Number of Pages: 208

Title available as:

Regular Price: £4.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Stori am gyfeillgarwch, dewrder a rhywfaint o dor-cyfraith.

Mae Bridget eisiau bywyd tawel. Gan gynnwys, os yn bosibl, cadw'i rhieni allan o garchar.

Yna mae hi'n cael cynnig sy'n amhosib ei wrthod gan fachgen o'r enw Menzies.

Mae'n gynllun mentrus - achub dau blentyn, Jamal a Bibi, o ganolfan i alltudion yn yr anialwch.

Fydd Bridget a Menzies yn llwyddo i drefnu bod Jamal a Bibi'n dianc? Neu a fyddan nhw hefyd dan glo yn y diwedd?

Weithiau, er mwyn helpu ffrind, rhaid mynd o dan yr wyneb