Mae Heddwch Yn Brifo

MAE HEDDWCH YN BRIFO

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843239925

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 256

Title available as:

Regular Price: £7.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Er gwaetha’r miloedd o filltiroedd rhwng Cymru ac Ynysoedd y Falklands, mae’r ddau le yn dal yn rhy agos i’w gilydd ym meddwl Victor Evans, cyn-filwr ddioddefodd ynghanol erchyllterau ffrwydro’r Sir Galahad. Ac yntau’n fab i filwr, roedd hi’n anorfod mai dyma’r llwybr a ddilynai Vic, ond ychydig a wyddai y byddai’r penderfyniad i gofrestru yn cael effaith mor bellgyrhaeddol ar ei fywyd.

Wedi dychwelyd o’r Falkands yn gymharol groeniach – yn wahanol i gynifer o’i gyd-filwyr – rhaid iddo ddygymod â bywyd bob dydd yn ôl yn ei gynefin. Ond dyw hynny ddim yn hawdd pan fo’r lleisiau a’r lluniau yn ei ben mor erchyll o fyw. Efallai bod y rhyfel drosodd ond, i Vic, mae’r frwydr yn parhau...

Cafodd y nofel hon ganmoliaeth hael yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen. Dywed Harri Pritchard Jones, 'Mae'n waith cyfoethog a chofiadwy, a allai'n hawdd fod wedi ennill.'