Llanw Bwlch

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848512078

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 112

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £7.99

Cynnig Arbennig: £3.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae Llanw Bwlch yn fwy na hunangofiant: mae’n agoriad llygad.

Ar ôl cyfnod o 40 mlynedd fel un o hoelion wyth dysgu’r Gymraeg fel ail iaith, mae John Albert Evans yn mynegi ei farn yn blwmp ac yn blaen am rai o sefydliadau mwyaf parchus y genedl. Sefydliadau sy’n cynnwys ysgolion Caerdydd a de-ddwyrain Cymru, yr Urdd a Nant Gwrtheyrn.

Wrth ein tywys ar ei siwrnai o gefn gwlad Ceredigion i’r brifddinas, a thu hwnt i honno i bellafoedd America ac Awstralia, mae’r awdur yn cwmpasu cyfnod tyngedfennol yn hanes Cymru, ac yn codi llen ar un o lwyfannau cudd y 1960au a’r 1970au wrth i ddrama tynged yr iaith Gymraeg gael ei hysgrifennu y tu ôl i ddrysau caeëdig. Dyma atgofion difyr, ac o bosibl, dadleuol