Hanes Safon Uwch: Rhyfel Cartref America

HANES SAFON UWCH: RHYFEL CARTREF AMERICA

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Glenys M. Roberts

ISBN: 9781848513099

Dyddiad Cyhoeddi: 2011

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 236

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £10.99

Cynnig Arbennig: £4.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae'r gyfrol hon yn dechrau drwy ganolbwyntio ar yr ehangu tua'r gorllewin yn America a'r problemau a ddaeth yn sgil hynny. Yna mae'n rhoi sylw i dwf y Blaid Weriniaethol ac etholiadau arlywyddol 1860. Mae'r llyfr yn olrhain achosion y Rhyfel Cartref a dangosir prif frwydrau'r Rhyfel gan sôn, cyn cloi, am fuddugoliaeth yr Undeb a chyfnod yr Ailymgorffori a'i dilynodd.

Ym mhob rhan o'r llyfr amlygir y dyddiadau pwysig, y termau a'r materion canolog, a chyflwynir dehongliadau hanesyddol o'r prif ddadleuon. Mae'r diagramau crynhoi yn gymorth i gyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r cyfnod, ac mae'r cwestiynau pwrpasol, a ysgrifennwyd gan arholwyr, yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau arholiad