Gweld SÊr

GWELD SÊR

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843238935

Dyddiad Cyhoeddi: 2007

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 128

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £8.99

Cynnig Arbennig: £3.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae gan dîm pêl-droed y gyfrol hon dri ar ddeg o sêr, ond nid ar y fainc mo lle'r un ohonynt! Er nad yw pob un mor adnabyddus â Giggs, mor gawraidd yn y cof â Charles, y mae i bob un ei nodwedd arbennig, rhywbeth sy'n gwneud pob un yn seren. Ceir cyfle rhwng y cloriau hyn i weld tu hwnt i’r ystadegau moel at galon y person – natur y cymeriad a’i gwnaeth yn arwr. Cawn weld hefyd nad yw bod yn seren y bêl gron yn fêl i gyd ac, yn sicr, nad yw’r clod yn para byth. Beth sy’n digwydd wedyn? Wel, mae stori ambell un yn ddigon trist. Y ‘rheolwr’ medrus sy'n dwyn y pencampwyr i'n sylw yw prif ohebydd pêl-droed y BBC yng Nghymru, Ian Gwyn Hughes. Gall ef honni ei fod wedi gweld y sêr hyn i gyd yn chwarae – pob un ond John Charles, ond fe gafodd gyfle i gwrdd ag yntau hefyd, a gweld ei fawredd. Daw dealltwriaeth Ian o’r gêm, ei thactegau a’r ‘wleidyddiaeth’ sydd ynddi, yn amlwg ar unwaith. Ond yn fwy na hynny, yr hyn a geir yma yw barn cefnogwr selog, un o'r ffans sy'n caru pêl-droed o'r meysydd hyfforddi i'r stadiwm fwyaf. Ceir penodau yn y gyfrol ar: John Charles Ron Davies Mike England Joey Jones Terry Yorath John Toshack Leighton James Kevin Ratcliffe Neville Southall Ian Rush Mark Hughes Gary Speed Ryan Giggs.