Gwe O Gelwyddau

GWE O GELWYDDAU

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843237174

Dyddiad Cyhoeddi: 2006

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 191

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £7.99

Cynnig Arbennig: £3.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Bae Caerdydd - cyrchfan i Gymry uchelgeisiol yr unfed ganrif ar hugain. Ennill sedd yn y Bae yw nod Arwel, cyfreithiwr parchus, sydd â'i fryd ar yrfa wleidyddol lwyddiannus yn y Cynulliad...

Newyddiadurwraig frwd gyda'r Daily News yn Llundain yw Emma. Ar ymweliad â Chaerdydd mae ei llwybrau hi ac Arwel yn croesi am y tro cyntaf ers pymtheg mlynedd. Ond beth yw ei gwir gymhelliad wrth deithio i'r Bae - datgelu sleaze yn y Senedd, neu rywbeth llawer mwy personol?

Dyma nofel gyfoes, gyffrous sy'n llawn cynllwyn,spin a dychan. Ond o dan yr wyneb mae 'na un thema gyson - brwydr ingol merch ifanc i ddod i delerau â gorffennol tywyll sy'n bygwth chwalu'i dyfodol hi a'r bobl o'i chwmpas.