Fy Llyfr Mawr Glas Am Bopeth

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Sioned Lleinau

ISBN: 9781848511897

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Caled

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £4.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Yn llawn sbort a sbri ac yn fôr o las o'r dechrau i'r diwedd, mae Fy Llyfr Mawr Glas am Bopeth yn siŵr o fod at ddant pawb sy'n dwlu ar y lliw glas.

Yn ogystal â gweithgareddau llawn hwyl a gêmau geiriau a rhifau, mae'r llyfr yn ymwneud â llawer o gysyniadau dysgu allweddol, yn cynnwys rhifo, cymharu, chwilio am barau, patrymau, lliwiau a siapiau - a llawer iawn mwy.

Datblygwyd gyda chymorth arbenigwyr ym myd addysg.

Yn sicr o ddatblygu sgiliau cyfathrebu a hyder eich plentyn yn y dosbarth