Diwrnod Mewn Hanes: Cwymp Wal Berlin

DIWRNOD MEWN HANES: CWYMP WAL BERLIN

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Eiry Miles

ISBN: 9781848512801

Dyddiad Cyhoeddi: 2011

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 48

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £6.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Ar Dachwedd y 9fed, 1989, cafodd y Wal fawr a fu'n rhannu Berlin yn ddwy am 30 mlynedd ei dymchwel yn deilchion i'r llawr.

Dysgwch am fywyd yn y ddinas ranedig trwy ddarllen sylwadau pobl a oedd yno ar y pryd. Cewch wybod hefyd pam y gwnaeth dinasyddion Berlin fynnu cael newid.

Byddwch yn ail-fyw'r diwrnod mawr fesul awr, o'r foment y rhoddodd Gunter Schabowski ei araith enwog tan y daeth Almaenwyr o bob ochr at ei gilydd i rwygo'r wal i lawr, bricsen wrth fricsen.

Dysgwch beth sydd wedi newid yn yr Almaen ers i'r Wal ddod i lawr, o gyfnod yr ailuno hyd ddechrau'r unfed ganrif ar hugain