Diwrnod Mewn Hanes: Chwyldro'r Baban Profdiwb

DIWRNOD MEWN HANES: CHWYLDRO'R BABAN PROFDIWB

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Eiry Miles

ISBN: 9781848512764

Dyddiad Cyhoeddi: 2011

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 48

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £6.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Effeithiwyd ar fywydau miliynau o bobl gan yr hyn a ddigwyddodd ar Orffennaf 25ain, 1978, sef geni'r 'baban profdiwb' cyntaf yn y byd.

Golygai geni Louise Brown bod gobaith bellach i barau diblant dros y byd gael plant eu hunain.

Cyfle i ddarllen am gychwyn y chwyldro gwyddonol anhygoel hwn ac ailfyw cyffro'r byd wrth ddisgwyl i weld a fydai'r 'baban gwyrthiol' yn holliach.

Cyfle hefyd i ystyried pa ddatblygiadau gwyddonol eithafol eraill a ddigwyddodd yn sgil llwyddiant y baban profdiwb