Daear.2 (ffeil Adnoddau'r Athro)

DAEAR.2 (FFEIL ADNODDAU'R ATHRO)

Language: Cymraeg

Translated by: Tegwen Williams

ISBN: 9781843236566

Current Publication Date: 2007

Format: Hardback

Number of Pages: 264

Title available as:

Regular Price: £85.00

Special Price: £30.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae’r ffeil adnoddau hon yn darparu deunydd y gellir ei lungopïo i gefnogi llyfr disgybl daear.2:

*pecyn asesu hawdd i’w ddefnyddio sydd yn cynnwys gweithgareddau marcio-i-lefel, meini prawf llwyddo a ffurflenni adborth a hunanasesu – gyda ffeiliau y gellir eu golygu ar y CD-ROM

* profion, gydag atebion

* taflenni gwaith ar lefelau amrywiol, gydag atebion

* ymholiadau, ymarferion penderfynu, chwarae rhan, gwaith maes a gweithgaredau sgiliau meddwl

* dogfennau cynllunio cwrs a gwersi, ar ffurf ffeiliau y gellir eu golygu ar y CD-ROM, i’ch helpu i greu eich cofnod neu eich cynllun gwaith eich hunan.

* Mae cwrs daear.123 yn cefnogi astudio Themâu a Lleoedd, ynghyd â datblygiad Ymchwil a Sgiliau Daearyddol, yn unol â Rhaglen Astudio Daearyddiaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru