Daear.1 (ffeil Adnoddau'r Athro)

DAEAR.1 (FFEIL ADNODDAU'R ATHRO)

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: BerwynJones

ISBN: 9781843236559

Dyddiad Cyhoeddi: 2007

Ffurf: Clawr Caled

Nifer o Dudalennau 256

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £85.00

Cynnig Arbennig: £30.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae’r ffeil adnoddau hon yn darparu deunydd y gellir ei lungopïo i gefnogi llyfr disgybl daear.1:

*pecyn asesu hawdd i’w ddefnyddio sydd yn cynnwys gweithgareddau marcio-i-lefel, meini prawf llwyddo a ffurflenni adborth a hunanasesu – gyda ffeiliau y gellir eu golygu ar y CD-ROM

* profion, gydag atebion

* taflenni gwaith ar lefelau amrywiol, gydag atebion

* ymholiadau, ymarferion penderfynu, chwarae rhan, gwaith maes a gweithgaredau sgiliau meddwl

* dogfennau cynllunio cwrs a gwersi, ar ffurf ffeiliau y gellir eu golygu ar y CD-ROM, i’ch helpu i greu eich cofnod neu eich cynllun gwaith eich hunan.

* Mae cwrs daear.123 yn cefnogi astudio Themâu a Lleoedd, ynghyd â datblygiad Ymchwil a Sgiliau Daearyddol, yn unol â Rhaglen Astudio Daearyddiaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru