Byd Trychinebau

BYD TRYCHINEBAU

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Elin Meek

ISBN: 9781843236337

Dyddiad Cyhoeddi: 2006

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 64

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £5.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Dychmyga sefyll ar draeth braf yn edrych allan i'r môr. Ond mae rhywbeth o'i le. Mae'r môr yn mynd allan, ac yn aros allan. Yr holl ffordd i'r gorwel, gellir gweld gwely'r môr. Mae pysgod yn gorwedd yn ddiymadferth a chychod wedi eu gadael ar dir sych. Ac yna, daw'r don fawr. Mae'n rhuo ei ffordd i'r lan fel rhyw fynydd symudol, yn taro'n erbyn y lan yn rym dinistriol.

Dyma gyfle i ddarllen am ddigwyddiadau trychinebus yn hanes y byd. Ceir sôn am effaith grymoedd naturiol fel y tsunami, stormydd a chorwyntoedd dychrynllyd, yn ogystal â heintiau, newyn a thrychinebau a achoswyd gan ddyn.