Byd MÔr-ladron

BYD MÔR-LADRON

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Elin Meek

ISBN: 9781843236290

Dyddiad Cyhoeddi: 2006

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 64

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £5.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Dyma gyfle i ddarganfod pam fod cymaint o forwyr cyffredin wedi troi'n fôr-ladron; cyfle i weld tu mewn i long y Capten Kidd, yr Adventure Galley; cyfle i ddysgu am fywyd bob dydd y criw; a chyfle i ddarganfod beth oedd yn digwydd i'r holl drysor a gipiwyd. Mae anturiaethau di-ri'n eich disgwyl o fewn cloriau'r llyfr hwn.