Byd Jaci: Dyddiadur Kabo (llyfr Mawr)

BYD JACI: DYDDIADUR KABO (LLYFR MAWR)

Iaith: Cymraeg

Arlunydd: Fran Evans

ISBN: 9781843230274

Dyddiad Cyhoeddi: 2002

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £14.95

Cynnig Arbennig: £5.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Stori ddifyr a lliwgar am wyliau hudolus Kabo yng nghartref ei famgu yn Botswana, a baratowyd i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1, gyda'r bwriad o hybu gweithgareddau traws-gwricwlaidd. Mae fersiwn Saesneg ar gael. (ACCAC)