Blaidd Yn Mynd I'r MÔr

BLAIDD YN MYND I'R MÔR

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Elin Meek

Arlunydd: Rob Lewis

ISBN: 9781843239055

Dyddiad Cyhoeddi: 2008

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 32

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £5.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

"Roedd blaidd olaf Cymru yn byw yn reit hapus
mewn tref harbwr fechan, mewn bwthyn cysurus.
Roedd Nain reit drws nesaf a'i chaffi, wrth gwrs,
a'r ddau yn mwynhau yfed te a chael sgwrs.

Ond wrth weld y blaidd yn syllu'n hiraethus allan i'r môr un diwrnod, daw Nain i sylweddoli fod rhywbeth o'i le. Tybed a fydd hi'n llwyddo i godi ei galon drwy annog y blaidd i fentro ar antur fwyaf ei fywyd?!"