Artemis Gwarth Ac Antur Yr Arctig

ARTEMIS GWARTH AC ANTUR YR ARCTIG

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Siân Melangell Dafydd

ISBN: 9781843238447

Dyddiad Cyhoeddi: 2009

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 336

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £6.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae'r cyfan yn wir, bob gair. Mae Artemis Gwarth wedi darganfod tylwyth teg yn byw o dan ddaear. Mae e wedi hawlio'u haur ac mae'r heddlu wedi bod ar ei drywydd am gyflenwi celloedd pŵer i gangiau'r coblynnod.

Ond nid dyna'r cwbl. Mae Maffia Rwsia'n dal ei dad am bridwerth yn yr Arctig, a dim ond gwarchodwr Artemis, sef Gwesyn, sy'n sefyll rhyngddo ef a phicsel dieflig. Wrth i sefyllfa ffrwydrol fygwth holl wareiddiad y tylwyth, mae Artemis yn sylweddoli bod yn rhaid i athrylith fel ef, hyd yn oed, gael cymorth weithiau. A gall y cymorth hwnnw ddod o gyfeiriad hollol annisgwyl..