Artemis Gwarth A ChÔd Tragwyddoldeb

ARTEMIS GWARTH A CHÔD TRAGWYDDOLDEB

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Siân Melangell Dafydd

ISBN: 9781843238454

Dyddiad Cyhoeddi: 2009

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 368

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £6.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae'n rhaid i unrhyw droseddwr ifanc, deallus, sy'n ceisio troi dalen newydd gofio dwy reol.
1. Mae cyfle bob amser i gyflawni un weithred olaf.
2. Peidiwch byth â chyflawni 'un weithred olaf', beth bynnag fo'r amgylchiadau.

Mae Artemmis Gwarth wedi llunio cyfrifiadur newydd, pwerus gan ddefnyddio technoleg a ddygwyd oddi wrth y tylwyth teg. Pan mae'r dechnoleg honno yn syrthio i ddwylo'r teicŵn didostur, Jon Spiro, mae Artemis yn gwybod bod yn rhaid iddo gael y ddyfais yn ôl neu bydd y canlyniadau'n arswydus, i bobl a thylwyth, fel ei gilydd.

Gyda pherygl o'i gwmpas ym mhob man, a'i warchodwr, Gwesyn, yn wael iawn, mae Artemis yn troi at Gapten Heulwen Pwyll o Heddlu'r Isfyd am gymorth. Ond a fydd Heulwen yn gallu ymddiried yn Artemis Gwarth, gelyn pennaf y tylwyth?

Beth dybiwch chi yw'r ateb?