Achub Y Cwm

ACHUB Y CWM

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848511576

Dyddiad Cyhoeddi: 2010

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 160

Teitl ar gael ar ffurf:

Pris Arferol: £4.99

Cynnig Arbennig: £2.00

  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Fi'n becso'n ofnadw. Plîs, Duw, helpa ni i achub Llangyndeyrn... sa i'n moyn i Tad-cu a Dadi fynd i'r carchar. Mae'n argyfwng yma. Help!

1963 yw'r flwyddyn, ac mae brwydr fawr yn wynebu pobl Llangyndeyrn - brwydr i achub eu pentref a'u cymuned. Pobl bwysig a barus Abertawe sy'n bygwth bodd Cwm y Gwendraeth Fach er mwyn creu cronfa ddŵr ac argae yno. Does dim dewis gan y pentrefwyr ond brwydro i achub eu tir, eu cartrefi, eu bywoliaeth a'u cymdeithas. Ond beth all plant y pentref ei wneud? Pa ran allan nhw ei chwarae yn y frwydr hon?

Mae Rebeca Gwenllian Jones a'i ffrindiau'n benderfynol o helpu, a chyn hir maen nhw'n ffurfio Cymdeithas Cyndeyrn. Cynllunio...gweithredu...patrôlio'r pentref...codi arian...protestio...gorymdeithio...colli ysgol, hyd yn oed...ond a fydd y cyfan yn ofer? A fydd modd Achub y Cwm?