Mân Esgyrn

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848511507

Dyddiad Cyhoeddi: 2009

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 296

Teitl ar gael ar ffurf:

£7.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

"Mor sicr yw ei chrefft, ac mor ysgafn ei chyffyrddiad, ni ellir ond rhyfeddu mai hon yw nofel gyntaf Sian Owen. Lluniodd dapestri coeth o'r edefynnau sy'n dal pobl ynghlwm wrth ei gilydd ac wrth eu hamgylchfyd." ANGHARAD PRICE

Yn 39 oed, dychwelodd Carol i ardal ei mebyd. Beth sy'n ei thynnu'n ôl: all hi esbonio hynny wrth ei merch? Fydd hi'n dod i ddeall hynny ei hun? Mae Helen yn y dref hefyd: methu gadael wnaeth hi. Ac am gyfnod, i weithio ar fynydd Parys, daw Luc. Luc?

Dros dridiau Gŵyl y Llychlynwyr, bydd y pethau na chafodd eu dweud ers talwm a'r hanner dweud sy'n dal ym mywydau'r cymeriadau a'u teuluoedd, yn dod i'r wyneb.

Beth oedd y berthynas rhyngddynt ddyddiau a fu? A beth yw adleisiau hynny heddiw? Nid oes dim yn amlwg na syml yn eu hanes.

"cefais fy nghyfareddu gan y nofel hon" JOHN ROWLANDS