Mân Esgyrn

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848511507

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 296

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

"Mor sicr yw ei chrefft, ac mor ysgafn ei chyffyrddiad, ni ellir ond rhyfeddu mai hon yw nofel gyntaf Sian Owen. Lluniodd dapestri coeth o'r edefynnau sy'n dal pobl ynghlwm wrth ei gilydd ac wrth eu hamgylchfyd." ANGHARAD PRICE

Yn 39 oed, dychwelodd Carol i ardal ei mebyd. Beth sy'n ei thynnu'n ôl: all hi esbonio hynny wrth ei merch? Fydd hi'n dod i ddeall hynny ei hun? Mae Helen yn y dref hefyd: methu gadael wnaeth hi. Ac am gyfnod, i weithio ar fynydd Parys, daw Luc. Luc?

Dros dridiau Gŵyl y Llychlynwyr, bydd y pethau na chafodd eu dweud ers talwm a'r hanner dweud sy'n dal ym mywydau'r cymeriadau a'u teuluoedd, yn dod i'r wyneb.

Beth oedd y berthynas rhyngddynt ddyddiau a fu? A beth yw adleisiau hynny heddiw? Nid oes dim yn amlwg na syml yn eu hanes.

"cefais fy nghyfareddu gan y nofel hon" JOHN ROWLANDS