Carreg Wrth Garreg

CARREG WRTH GARREG

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843238645

Dyddiad Cyhoeddi: 2007

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 320

Teitl ar gael ar ffurf:

£8.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae hi’n 1923, ugain mlynedd wedi streic fawr Chwarel y Penrhyn ond, ers rhannu Bethesda mor llwyr, araf iawn y daw llewyrch yn ôl. Anodd gweld sut y gellir byth ailgodi muriau ‘tŷ tangnefedd’ – sef ystyr Beiblaidd enw'r dref–yn enwedig gan fod creithiau newydd wedi hagru'r lle yn sgil y Rhyfel Mawr.

Ond ceisio byw sydd raid i deulu Bristol House – Edward Ellis, yr hen siopwr sydd hefyd yn flaenor yng Nghapel Jerusalem a’i ferch Grace, a orfodwyd i adael yr ysgol i ofalu am y siop pan fu farw ei mam; ei brawd Daniel, sydd bellach yn weinidog y Capel Mawr ym Mlaenau Ffestiniog, a’i wraig Laura.

Ymdrechu i ddal ati hefyd wna Elen Evans, a adawyd yn weddw wedi i'w gŵr fethu dal pwysau'r streic, a’i theulu hithau yn Llwybrmain – ei meibion Tom ac Ifan: yr hynaf wedi torri'r streic er mwyn ei fam a’i frawd, a'r ieuengaf yn wrthwynebydd cydwybodol a gefnodd ar ei gartref erbyn hyn.

Mae'r nofel hon yn ailymweld â bywydau'r cymeriadau hynny a wnaeth y fath argraff yn Rhannu'r Tŷ (2003) ac yn Streic: Dyddiadur Ifan (2004)