Jon Gower

Jon Gower

Cafodd Jon Gower ei fagu yn Pwll, Llanelli a derbyniodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn yno. Graddiodd mewn Saesneg yn Nghaergrawnt ac ers chwarter canrif mae wedi bod yn gweithio yn y cyfryngau. Fe oedd gohebydd celfyddydau a'r cyfryngau i BBC Cymru rhwng 2000 - 2006. Enillodd ei lyfr An Island Called Smith wobr John Morgan. Cyhoeddodd ddwy nofel Gymraeg, sef Dala'r Llanw yn 2009 ac Y Storïwr yn 2011. Enillodd Y Storïwr wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2012. Norte yw ei gyfrol ddiweddaraf.

Gweld llyfrau'r awdur