Helen Flook

Helen Flook

Mae Helen Flook yn arlunydd hynod brofiadol sydd a’i gwaith wedi ei gyhoeddi gan weisg ar hyd a lled y byd. Mae hi wedi arlunio cannoedd o lyfrau ym Mhrydain a Gogledd America. The Great Dinosaur Hunt yw ei llyfr cyntaf i Wasg Gomer fel awdur ac arlunydd. Cafodd ei geni yng Nghymru, bu’n byw yng Nghanada am gyfnod ond bellach mae hi wedi ymgartrefu yn Abergwyngregyn, Gwynedd.

Gweld llyfrau'r awdur