Gareth Williams

Gareth Williams

Yn Athro Hanes yn Aberystwyth cyn symud yn 2001 i Brifysgol De Cymru ym Mhontpridd, mae Gareth Williams yn un o brif haneswyr cymdeithasol Cymru, yn canolbwyntio ar ddiwylliant poblogaidd cymoedd y De yn bennaf, ac yn arbennig ar y traddodiad corawl a chwaraeon fel rygbi a bocsio a ddenai’r miloedd – eu poblogrwydd torfol sy’n cyfiawnhau ceisio esbonio eu harwyddocâd hanesyddol. Mae wedi darlledu ac ysgrifennu’n helaeth ar y pynciau hyn, yn y ddwy iaith, a cheir cyfuniad engreifftiol ohonynt yn ei bennod ’Côr Caradog a Buffalo Bill’ yn Cwm Cynon, yng Nghyfres y Cymoedd a olygwyd gan Hywel Teifi Edwards (Gomer, 1993-2003). Ac yntau’n enedigol o’r Barri ac yn rhannu nifer o’r un diddordebau, roedd Gareth Williams yn ddewis naturiol i draddodi Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 (fe’i ceir yn Y Traethodydd, Ebrill 2015).

Gweld llyfrau'r awdur