Dyfed Elis-Gruffydd

Dyfed Elis-Gruffydd

Gwyddonydd Daear yw Dyfed Elis-Gruffydd. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful ac yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Bu’n ddarlithydd ym mhrifddinas Lloegr ac yn ei dro hefyd bu’n Bennaeth Adran Gyhoeddiadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn Olygydd a Chyfarwyddwr Cyhoeddi Gwasg Gomer, yn Bennaeth Amgueddfa Wlân Cymru, ac yn ddarlithydd rhan-amser yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Ei ddiléit yw crwydro Cymru, arwain teithiau cerdded, annerch cymdeithasau Cymraeg a rhodio tirweddau rhewlifol a folcanig gogledd-orllewin Ewrop. Ef yw awdur Mynd am Dro (Y Lolfa, 1999), 100 o Olygfeydd Hynod Cymru (Y Lolfa, 2014) ac Y Preselau: Gwlad Hud a Lledrith (Gomer, 2017).

Gweld llyfrau'r awdur